COVID-19

Австрия

Актуализирано на 21.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Условия за влизане без карантина и без регистрация
НОВО!
Oт 22.02.2021 пътуващите за Австрия, които представят едно от трите доказателства за наличие на ниска епидемична опасност, т.е. да бъдат ваксинирани (сертификатът не трябва да е по-стар от 270 дни), преболедували (сертификатът за преболедуване не трябва да бъде по-стар от 180 дни) или тествани (с антигенен тест, не по-рано от 24 часа преди пътуването или с PCR-тест не по-рано от 72 часа преди пътуването) могат да избегнат карантина.
Тези пътници не е необходимо да се регистрират.
Важно! Сертификатът за ваксинация вътре в държавата има различна валидност от тази по отношение на режима на влизане в Австрия. Информирайте се по-долу в раздела относно вътрешните мерки.

Изискване за регистрация и поставяне в карантина
Ако лицата не представят някой от изброените по-горе документи, същите влизат в 10-дневна карантина, от която могат да се освободят след провеждане на тест веднага след влизането в Австрия.
Също така те трябва да извършат предварително електронна регистрация на следната страница: https://entry.ptc.gv.at/.

Великобритания

Актуализирано на 23.02.2022 г.

ВАЖНО! Считано от 1 октомври 2021 г., българските граждани ще могат да влизат във Великобритания само с международен паспорт, като той трябва да е с валидност за целия период на планирания престой. Гражданите, които не представят такъв документ, няма да бъдат допускани в страната. Новите правила, свързани с оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз, важат за гражданите на ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Изключение ще бъде правено единствено за получилите статут на уседналост или временен статут на уседналост във Великобритания. Те ще имат право да влизат на територията на страната с лична карта най-рано до края на 2025 г. Националните лични карти ще могат да се използват от тези категории граждани и след 31 декември 2025 г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 04:00 ч. на 11-ти февруари 2022 г., лицата, пътуващи до Обединеното кралство от страни, извън червения списък (Република България се намира извън червения списък), КОИТО СА НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ ПОНЕ ОТ 14 ДНИ:

трябва да:
• ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРА ЗА  ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНИЦИ В РАМКИТЕ НА 48 ЧАСА ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕТО ИМ. (Децата под 18 години, могат да се включат във формуляра на придружаващия ги);

Не е необходимо да:
• правят тест преди отпътуване за Обединеното кралство;
• да резервират и заплатят PCR тест за ден 2 след пристигането им в Англия;
• се карантинират у дома или друго мястото след пристигането им.

Пътниците трябва да докажат, че са напълно ваксинирани (+ 14 дни) с документ (цифров или на хартиен носител), издаден от държавен орган за обществено здраве. За повече информация, моля, посетете HTTPS://WWW.GOV.UK/GUIDANCE/TRAVEL-TO-ENGLAND-FROM-ANOTHER-COUNTRY-DURING-CORONAVIRUS-COVID-19#CHECK-IF-YOU-QUALIFY-AS-FULLY-VACCINATED

Лица, пътуващи до Обединеното кралство от страни, извън червения списък, КОИТО НЕ СА НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ, преди пътуване до Обединеното кралство, трябва да:
• НАПРАВЯТ ТЕСТ ЗА COVID-19 В РАМКИТЕ НА 2 ДНИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕТО ИМ (антигенен, PCR или LAMP) ;
• РЕЗЕРВИРАТ И ЗАПЛАТЯТ PCR ТЕСТ ЗА ДЕН 2, който трябва да бъде направен след пристигането им;
• попълнят ФОРМУЛЯРА ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТНИЦИ в рамките на 48 часа преди пристигането им в Обединеното кралство.

След пристигане в Англия, не е нужно да бъдат под карантина, освен ако резултатът от проведения PCR тест до или на 2-рия ден е положителен.

Германия

Актуализирано на 26.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

От 27.02.2022 г. България е изключена от списъка с високо рискови държави, поради което от пристигащите лица не се изисква предварителна дигитална регистрация на HTTPS://EINREISEANMELDUNG.DE и задължително влизане в карантина след пристигане в Германия за неваксинирани, непреболедували и деца под 6 годишна възраст.
Продължава да важи общото задължение за представяне на отрицателен тест, свидетелство за ваксинация или медицинско свидетелство за преболедуване за всички лица, навършили 6-годишна възраст, независимо от вида транспортно средство, с което се пристига в Германия. Задължението е в сила и за пътниците, осъществяващи трансфер на германските летища.

Гърция

Актуализирано на 28.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

При пътуване към Гърция всички граждани, (с изключение на шофьорите на тежкотоварните автомобили (тирове над 3.5 тона) преминаващи през всички ГКПП, осъществяващи превоз на търговски стоки), следва да имат генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на https://travel.gov.gr/#/ (където подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания). Passenger Locator Form (PLF) може да бъде попълнена и непосредствено преди пътуването.
Компаниите предоставящи пътнически услуги (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има QR преди качването му на борда. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за връщането му в родината.

При влизане на гръцка територия се изисква да представят:

1) негативен резултат от тест по метода PCR, направен до 72 часа преди влизането в Гърция или

2) отрицателен бърз (антигенен) тест (до 24 часа) или

3) сертификат за ваксинация за коронавирус COVID-19, четиринадесет (14) дни от завършването на ваксинацията и до 9 (девет) месеца от поставянето на втората доза, ако е еднодозова ваксина, 9 месеца от единствената доза. След поставяне на бустерна доза, сертификатът е валиден за неограничено време. Сертификатът за ваксинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на ваксината. Тези документи следва да са издадени от публичен орган и в съответствие със законодателството.
Информация за т. нар. зелени държави (по скалата на ЕС в тази група влиза Република България – виж https://reopen.europa.eu/en) или

4) удостоверение за преболедуване, което да е издадено 14 дни след първия положителен PCR и важи до 180 дни от посочената в уверението дата на диагностициране на заболяването.
5) представянето на Цифров COVID-19 сертификат на ЕС, в който се съдържа информация за ваксинацията, или отрицателен резултат от направени rapid test (до 24 часа), или PCR тест (до 72 часа), или информация за преболедуване от COVID-19. Цялата тази информация трябва да бъде в сроковете посочени по-горе в таблицата, според съответния случай.

Испания

Актуализирано на 01.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 23.08.2021 г. България, съгласно актуализирания списък на държавите в риск на Министерството на здравеопазването на Кралство Испания, вече е в списъка на държавите в риск, поради което за влизане в Испания от България е необходим един от следните документи:

  • Документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 /14 дни след поставянето на последната доза/. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини на производители, официално признати от ЕС;
  • Документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразната верижна реакция (PCR), или бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, проведен до 24 часа преди влизането в страната, считано от вписаната в документа дата на проведеното изследване;
  • Документ, издаден от медицинско заведение, удостоверяващ преболедуването на COVID-19 – валиден от 11-тия ден след направен положителен PCR тест до 180-ия ден;
  • Дигитален сертификат на ЕС за COVID-19, удостоверяващ едно от горепосочените изисквания.
    Продължава извършването на санитарен контрол на всички международни пътници, влизащи в страната на случаен принцип – контрол на температурата и визуален контрол на общото състояние, понякога може да бъде направен и бърз тест на даден пътник на граница или летище

Остава задължително и попълването на Формуляра за санитарен контрол, публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването на Испания на следния линк: HTTPS://SPTH.GOB.ES/, и получаването на QR код след попълването на същия.

Италия

Актуализирано на 14.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Всички лица, пристигащи от страните от списък „C“ (в който е включена и България), трябва да представят един от следните документи:
I. отрицателен PCR тест (направен до 72 часа преди влизане в страната) или бърз антигенен тест (направен до 48 часа преди влизане в страната) .
II. един от следните „зелени сертификати“:
1. Считано от 1 февруари 2022 г. за завършен ваксинационен курс или поставена бустерна доза срещу COVID-19 с една от следните ваксини:
- Comirnaty di Pfizer-BioNtech
- Moderna
- Vaxzevria
- Janssen (Johnson & Johnson)
- ваксини, поставени в чужбина, признати от италианското законодателство /ваксини, за които титулярят на разрешението за търговия е същият като в Европейския съюз; Covishield (Serum Institute of India), произведена по лиценз на AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), произведена по лиценз на AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), произведени по лиценз на AstraZeneca/.

2. за преболедуване, с изтичане на карантинния период (валиден е 6 /шест/ месеца от оздравяването)

3. за преболедуване след поставяне на първата доза или след завършване на първичния ваксинационен цикъл/поставяне на бустерна доза.
В сила от 5 февруари, 2022 г. за лицата, притежаващи зелени сертификати за преболедуване от COVID-19 след завършен ваксинационен цикъл или след прилагане на бустерна ваксинационна доза валидността на сертификата става безсрочна.
За тези, които са заболели и преболедували COVID-19 след поставяне на първа доза на ваксина, валидността на зеления сертификат остава 6 / шест/ месеца.
При непредставяне на един от гореизброените сертификати лицето подлежи на 5-дневна карантина и тест след изтичането й.
Забележка: сертификат, удостоверяващ прилагането на първата доза от ваксина с две дози не е достатъчен за влизане в Италия от чужбина.
До 31 март 2022 г. Службите за морско, въздушно и гранично здравеопазване на Министерството на здравеопазването могат да извършват на базата на случаен принцип антигенни или молекулярни тестове на пътуващи, влизащи на територията на Италия, на летища, море и суша. В случай на положителен резултат от молекулярния или антигенен тест, пътникът подлежи на изолация за период от десет дни, когато е необходимо в „Covid Hotels“.
III. Предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form), като формулярът може да бъде попълнен на следния адрес: HTTPS://APP.EUPLF.EU

* Децата под 6-годишна възраст са освободени от задължението за представяне на отрицателен тест за КОВИД. Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият ги родител е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за преболедуване.
* Лица, навършили 6-годишна възраст, следва да представят сертификат за отрицателен тест. Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият ги родител е освободен от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за преболедуване.

Турция

Актуализирано на 15.01.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 15 март 2021 г. всички пътници пристигащи от чужбина със самолет и желаещи да преминат през летищните ГКПП на Р Турция се задължават в рамките на 72 часа преди полета да попълнят електронен формуляр на сайта на Министерството на здравеопазването на Турция на адрес „register.health.gov.tr“, с посочване на основни данни за лицата, възможности за връзка и адрес в Турция. Изпълнението на това задължение се контролира от авиокомпаниите, изпълняващи полети до Турция чрез изискване за представяне на извадки от направената регистрация в електронен вид или на хартиен носител преди качване на борда на самолетите.

Лицата, пристигащи в Турция, (български граждани) ще бъдат допускани да преминат през сухопътните, въздушни, морски и ж/п ГКПП на Турция, в случай че могат да удостоверят, че са получили най-малко две дози (единична доза за Johnson & Johnson) от ваксините, одобрени за спешна употреба от Световната здравна организация или Турция, и че са преминали поне 14 дни от последната поставена доза или че са преболедували през последните 6 месеца, считано от 28-ия ден на първия PCR тест с положителен резултат, представяйки удостоверение, издадено от официалните власти на съответната държава, като от тях няма да се изисква допълнително представянето на отрицателен резултат от проведен PCR/антигенен тест и няма да бъдат поставени в карантинен режим. В случай, че пристигащите от тези страни лица не представят сертификати за ваксинация или документ, удостоверяващ че са преболедували болестта, те ще бъдат задължени да представят отрицателен резултат от проведен PCR тест, направен най-много 72 часа преди влизане в страната или отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен най-много 48 часа преди влизане в страната.

Франция

Актуализирано на 16.02.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Пътуване до Франция от страни от „зелена зона“, включително от България:

- за пътниците, ваксинирани по смисъла на европейската регламентация – не се изискват никакви други документи освен доказателство за завършена ваксинационна схема*.

*Ваксинационната схема се счита за завършена:

  • 28 дни след поставяне на еднодозовата ваксина Янсен;
  • 7 дни след поставяне на втората доза за останалите ваксини, признати от Европейската агенция по лекарствата – Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;
  • за лицата, получили всички необходими дози от ваксина, призната от Световната здравна организация, но непризната от Европейската агенция по лекарствата – 7 дни след поставянето на допълнителна доза от ARNm ваксина, призната от Европейската агенция по лекарствата.

*От 1 февруари 2022 г. лицата на възраст над 18 години, които желаят да влязат във Франция, трябва да са получили допълнителна доза от ARNm ваксина най-късно 9 месеца след последната им поставена доза.

- неваксинираните пътници следва да представят:
- отрицателен резултат от PCR тест, направен в последните 72 часа преди пътуването
или
- отрицателен антигенен тест, направен в последните 48 часа преди пътуването
или
- сертификат за възстановяване след прекарано заболяване ковид-19, валиден преди най-малко 11 дни и преди не повече от 6 месеца.

ВАЖНО! Лицата до 12-годишна възраст са освободени от горепосочените изисквания.

Обединени арабски емирства

Актуализирано на 01.03.2022 г.

АБУ ДАБИ

1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Считано от 26 февруари 2022 г. ОАЕ премахнаха изискването за  предоставяне на негативен  PCR-тест при влизане в страната, но това важи за напълно ваксинирани пътници. Изисква се  пътуващите  да имат сертификат за пълна ваксинация с четим QR-код, одобрена от Международната здравна организация или от ОАЕ*.
Неваксинираните пътници трябва да имат отрицателен PCR-тест, извършен в рамките на 48 часа преди пътуването или сертификат за прекарано заболяване издаден  от оторизиран орган  (с QR код),  доказващ, прекарано  заболяване в рамките на един месец от пътуването.
С новите мерки емирство Абу Даби премахва системата на „зеления списък“ на държавите и  карантината за  международните пътници. От 1 март се премахват вътрешните  гранични проверки, както и   необходимостта от показване на „зелен пропуск“ на приложението Al Hosn при влизане от Дубай с автомобилен транспорт.

*При необходимост пътниците може да бъдат подложени на  PCR-тест при пристигането си в Дубай или Абу Даби и да се поставят под карантина до получаване на  отрицателен резултат. Пътниците с положителна проба за COVID 19 трябва да спазват указанията, издадени от властите.
Да се има в предвид, че печатните или цифровите сертификати за ваксинация и  за PCR-тест трябва да са на английски или арабски език и трябва да имат QR код. SMS сертификати не се приемат.
Сертификати за ваксинация срещу COVID 19 без QR код могат да бъдат приети за пътуване до Дубай, само ако са издадени от медицински центрове/организации, признати/одобрени от националните здравни власти на страната.

Малдиви

Актуализирано на 13.01.2022 г.

1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани 

  Изискванията към пътуващите за Малдивите се публикуват на интернет-страницата на Министерството на имиграцията: HTTPS://IMMIGRATION.GOV.MV/TOURIST-VISA/
Всички пътуващи до и от Малдивите следва да представят, в рамките на 48 часа преди началото на пътуването, попълнена здравна декларация /електронен формуляр/: HTTPS://IMMIGRATION.GOV.MV/IMMIGRATION-INTRODUCES-ELECTRONIC-TRAVELLER-HEALTH-DECLARATION/ Тя следва да бъде изпратена по електронен път чрез следния сайт: HTTP://IMUGA.IMMIGRATION.GOV.MV В електронната декларация следва да се приложи /качи/ PCR-тест за COVID-19 с отрицателен резултат, направен не повече от 96 часа преди отпътуването за Малдивите, като се брои първото летище на отпътуване. Деца под една година са освободени от това изискване. Пристигащите в Малдивите туристи следва да представят допълнително и сертификат за пълна ваксинация с одобрена ваксина срещу COVID-19, като от ваксинирането им следва да са изминали 2 седмици. Изискването за ваксинация не е в сила за пътуващите за острови, покрили критериите на Министерството на здравеопазването на Малдивите за степен на ваксинация: HTTPS://COVID19.HEALTH.GOV.MV/EN/?C=0

Доминиканска република

Актуализирано на 19.01.2022 г.

1. Режим за влизане в страната на акредитация спрямо български граждани

Считано от 15 септември 2020 г., пътниците вече не представят отрицателен ПСР тест при пристигане. Вместо това летищата и входни пристанища извършат бърз тест на 3% до 15% от пътниците и на всички, които проявяват симптоми при пристигане.

Пътниците, които представят ваксинационна карта със завършен цикъл, която да указва, че в период не по-малко от 3 седмици след поставяне на последната доза или отрицателен ПСР тест, направен в рамките на 72 часа преди пристигането в Доминиканската република, ще бъдат освободени от произволния тест на входната точка.

Пътниците на възраст под пет години и членовете на екипажа са освободени от тази процедура. На всички пристигащи се измерва температурата. Като част от имиграционните и митническите формуляри, авиокомпаниите и властите на страната предоставят на пътниците разпечатана хартиена клетвена декларация Traveler's Health Affidavit, с която пристигащият декларира, че е нямал симптоми на КОВИД-19 през последните 72 часа. Също така чрез нея се предоставят данни за контакт. От 1 февруари 2021 г. хартиената декрация отпада и ще се използва само цифрова такава (E-Ticket), която ще бъде задължителна. Декларацията е достъпна на следната страница: HTTPS://ETICKET.MIGRACION.GOB.DO 

Мексико

Актуализирано на 19.01.2022 г.

1. Ограничителни мерки за влизане в страната:

Мексико няма въведени ограничителни мерки за влизане в страната. Не се изисква ПСР тест или ваксинация. При наличие на симптоми на Ковид, властите могат да изискат резултат от ПСР тест и да поставят гражданина под карантина.

Препоръчително е да се носят принтирани хотелската резервация и полета за обратно връщане, в случай че се изискат от миграционните власти при влизане в страната.

По отношение на влизането на територията на Република България

1.Зелена зона – лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

1.1. Лицата, които не представят документсе поставят под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

1.2. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

2. Оранжева зона – лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

2.1. Лицата, които не представят документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

2.2. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

3. Червена зона – лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

3.1. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

3.2. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

4. Тъмночервена зона - лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или на равностоен или аналогичен на тях документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

4.1. Лицата , които представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация за поставена допълнителна (бустерна) доза или равностоен или  аналогичен на него документ не е необходимо да представят и отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

4.2. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят нито един от документите  се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4.4.3. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които представят при влизането си в страната само един от документите по т. 4.4. (за ваксинация със завършен ваксинационен курс по т. 9.2.1. или за преболедуване или за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19) се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

4.4.4. Децата от навършването на 12 до 18 години се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на равностоен или аналогичен документ с отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, проведено до 72 часа преди влизане в страната. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

4.5. Лицата, пристигащи от Украйна, независимо от зоната, в която държавата попада към момента на пристигането им, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. Лицата, които не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4.6. Поставеното под карантина лице  може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.